xổ số miền trung hôm nay-Xổ số miền Trung

  • BÌA MENU CỨNG TRONG SUỐT
  • Số lượng : 4 trang in = 2 tờ 4 mặt
  • Màu sắc : đen , nâu
  • Kích thước bìa : 226x312mm
  • Kích thước bản in : A4 = 210x297mm
xổ số miền trung hôm nay-Xổ số miền Trung